Contact

Mail: info@evelienvanstraaten.nl
Tel: 06 40865229

Locatie Met Mindfulness Oosterbeek:
Centrum Zweiersdal
Weverstraat 65
6862DK Oosterbeek

Locatie Met Mindfulness Arnhem:
De Lommerd
Spijkerstraat 185a
6828 DC Arnhem
lommerd.nl

Locatie Met Mindfulness Doesburg:
Yoga Arsenaal Doesburg
Kloosterstraat 15, 6981 CC Doesburg

Info leveringsvoorwaarden & over Evelien van Straaten

Leveringsvoorwaarden:

Algemene voorwaarden.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor het lopende lesperiode.
Betaling: Het cursusbedrag voor Yoga in Doesburg per les of abonnement wordt 2 x per jaar (januari en september) bekend gemaakt via de website van de docent. Het cursusbedrag dient voor of tijdens de eerste les van het nieuwe lesperiode betaald te zijn. Of volgens betalingstermijn die op de factuur staat. Cursist betaalt vooraf voor de lesperiode (of naar rato, een deel van deze periode) of voor een 8 strippenkaart. Losse lessen worden contant betaald voor de les. Verzuim van lessen wordt niet vergoed. Als er sprake is van langdurige ziekte of blessure van meer dan een maand, zal er in overleg een regeling getroffen worden. Cursuskosten Yoga doesburg 2018: € 8,50 per les van een uur bij deelname aan een lesperiode, €80,00 voor een 8-strippenkaart, Losse les : €11,- maximaal 4x. Proefles gratis.

Wijzigingen: Met Mindfulness behoudt zich de vrijheid om elk jaar de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website van de docent. Met Mindfulness behoudt zich de vrijheid om elke lesperiode cursusbedragen, tijden en data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Indien de werkgever betaalt zijn de cursusbedragen exclusief btw.

Gemiste lessen • Wanneer je een les moet missen, is het prettig al je dit dan zo snel mogelijk aan je docent doorgeeft (via de email of whats app). • Afgemelde lessen kunnen, in overleg en mits er plaats is, gedurende de lopende lesperiode worden ingehaald bij een andere les als er ruimte is. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. • De in te halen lessen vervallen wanneer cursist het lidmaatschap beëindigd. • Niet gevolgde lessen zijn niet overdraagbaar aan derden. • Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderen gemaakt. Annulering door de docent: In geval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour. Lesperiodes: Lesperiodes lopen van januari tot schoolvakantie in juli. En van augustus/ september begin na schoolvakantie tot kerstvakantie. Vakanties Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Eigen risico en aansprakelijkheid De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben. Met Mindfulness kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel (voor, tijdens of na de lessen). Elke cursist is verplicht een zwangerschap, lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Cursist is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen en mogelijkheden. Met Mindfulness is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

Betalingsvoorwaarden Mindfulnesstraining

Na aanmelding via het aanmeldingsformulier wordt bij annulering van een training, door de deelnemer, tot 2 weken voor aanvangsdatum van de training  € 25,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering, door de deelnemer, tot een week voor aanvangsdatum van de training wordt 50% van het totale cursusgeld in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvangsdatum is annulering niet meer mogelijk en blijft u het volledige cursusgeld verschuldigd. Inden werkgever betaalt zijn de cursusbedragen exclusief btw.

Betalingsvoorwaarden Yin Yoga en Mindfulness Retreat. Bij annulering geldt: a. Tot 2 maanden voor aanvang van het weekend, restitutie van de aanbetaling minus 25 euro administratiekosten. b. Minder dan 2 maanden voor aanvang: Restitutie van 50% van de aanbetaling. c. Minder dan 1 maand voor aanvang: geen restitutie van de aanbetaling of 50% restitutie van de volledige factuur. d. Tot 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan 60% van de factuur. e. Tot 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan 85% van de factuur. f. 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan 100% van de factuur. Indien de werkgever betaalt zijn de bedragen exclusief btw.

 

Over Evelien van Straaten
Mindfulness is niet wat het zou moeten zijn, maar wat het is.
Wat ik jullie leer is het beste wat ik ooit geleerd heb. Maar geloof mij niet; vind het zelf uit! De enige die je Mindfulness kan leren ben jij zelf.

Alles is altijd in beweging en verandert voortdurend. Daarmee omgaan is voor ons mensen een grote uitdaging”, is mijn visie. Zelf zoek ik die beweging steeds weer op door in nieuwe uitdagingen en door me te blijven ontwikkelen en bij te leren. Mijn interesse voor Mindfulness werd gewekt toen ik het boek Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie las (Williams, Segal en Teasdale). Ik werkte als herstelcoach en psychomotorisch therapeute in mijn eigen praktijk. Met aandacht voor lichaam, geest en hart en de uitwerking hiervan op het welzijn van mensen. Mindfulness bleek hier naadloos op aan te sluiten. Het viel me nog niet mee om de aandachtsoefeningen zelfstandig onder de knie te krijgen en besloot een deelnemers-training te volgen. Die ervaring smaakte naar meer. Als Mindfulnesstrainer ontdekte ik wat aandacht en meditatie kon betekenen voor mij en mijn cursisten. In de Mindfulnesstrainingen doceerde ik yoga op een laagdrempelige manier. Ik verdiepte de afgelopen jaren mijn Mindfulness trainerschap door vervolg opleidingen bij Trish Bartley en David Dewulf en volgde diverse stilte retraites. Toen ik kennismaakte met Yin Yoga wist ik meteen dat dit een nieuwe passie zou worden. Yin Yoga sluit naadloos aan bij Mindfulness en werkt aan soepelheid in lichaam en geest. Ik volgde de Yin Yoga teachertraining bij Johan Noorloos en kreeg intensief les van Jose de Groot die zelf werd opgeleid door Paul Grilley en Sarah Powers, de grondleggers van Yin Yoga.
In mijn dagelijks leven ondervind ik steeds weer veel voordeel bij Mindfulness en Yin yoga. Mijn leven is er rijker en rustiger van geworden.”

Ik werk samen met

Tredin
Bureau Wissel
De Gruitpoort
Arsenaal Doesburg